Menu
Haberler

İskenderoğlu, Harita Kadostro Hizmetleri Daha Kolay ve Hızlı Olacak

Lisanslı harita kadastro mühendisleri ve büroları hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, bu güne kadar  elde edilen tecrübeler ışığında yasalaşan kanun teklifi ile  hizmetlerin daha da kolaylaşacağını söyledi.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon üyesi ve sözcüsü Çanakkale Milletvekili İskenderoğlu, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Komisyon görüşmeleri tamamlanması ve kabulünün ardından TBMM Genel Kurulu’nda da kabul edilerek yasalaştığını söyledi. 16.06.2005 Tarihli 5368 sayılı Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları Hakkında Kanunla birlikte  tescile tabi ve tabi olmayan işlemlerle ilgili büroların açılması faaliyetleri günün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlemeyi gerektirdiğinin altını çizen İskenderoğlu, bu güne kadar  elde edilen tecrübeler ışığında yasalaşan kanuni teklifi ile hizmetlerin daha da kolaylaşacağını kaydetti.

Milletvekili Jülide İskenderoğlu, “Kadastro teknik hizmetlerinden tescile tabi olmayan aplikasyon, yer gösterme ve plan örneği işlemlerinin yapımı ve kontrolü, tescile tabi olan cins değişiklikleri, arzi irtifak hakkı tesisi veya terkini vb. sorumluluğu ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenecek teknik işlemler lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca yerine getirilecek.

Lisans belgesi almak için 5 yıl olan deneyim süresi şartını, 10 yıla yükseltip sınav şartını da kaldırıyoruz. Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının açılıp işletilmesi, lisans sahibi olanlara ait olacak. Şartları taşıyan ve lisans belgesi başvurusunda bulunan mühendislerimize, lisanslı harita ve kadastro mühendislik faaliyeti yürütebilmeleri için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından lisans belgeleri verilecek. Lisans sahiplerinin lisanslarını devretmesi, şube veya irtibat bürosu adı altında birden fazla büro kurması yasaklanıyor. Ancak lisans sahiplerinin yetkili oldukları il dâhilinde lisanslı büro kurulmamış ilçelerde şube veya irtibat bürosu açmalarına imkân getirdik. Lisanslı bürolarda, en az biri lisans sahibi dışında mühendis olmak üzere, mühendis, tekniker veya teknisyen unvanlarından en az üç personel çalıştırılması zorunlu olacak.” dedi.

İstifa edenler geri dönebilecek

Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışırken lisanslı harita kadastro mühendislik büroları açmak için istifa etmiş olanlara tekrar kuruma atama imkanı getirdiklerini de söyleyen İskenderoğlu, “Bu durumda olanlar, yasalaşan Kanun Teklifimizin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde müracaatları halinde herhangi bir sınırlamaya tâbi olmaksızın Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarına devlet memuru olarak atanmalarına imkân tanınmış oldu. Yaptığımız düzenleme ile disiplin cezaları,  uyarma, kınama, lisansın geçici veya sürekli iptali, 4 başlıkta belirlenerek bu alan tanımlanmış oldu. Her şeyden önce 7 gün savunma hakkı, idari yargı yolunun açık olması, savunma hakkı kullanılmadan ceza verilemeyeceği kanun teklifimiz ile yasalaşmış oldu. Çok hızlı değişen çağın koşulları hem  meslek mensuplarımızın mesleki tecrübe ve kabiliyetlerini hem vatandaşlarımızın daha hızlı hizmet almalarında önemli rol oynayacak Kanun Teklifimiz hayırlı olsun.” diye konuştu.