Menu
TBMM Konuşmaları

Kadına yönelik her türlü ayrımcılığı, şiddeti ve istismarı ortadan kaldırmayı, kadın istihdamını…

Kadına yönelik her türlü ayrımcılığı, şiddeti, istismarı ortadan kaldırmayı, kadın istihdamını artırmayı ve girişimciliği misyonumuz haline getirdik.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; HDP grup önerisi üzerine AK Parti Grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kadınların ekonomik ve sosyal yaşama etkin bireyler olarak katıldığı ülkelerin tümü refah seviyesinin, eğitim düzeyinin ve kişi başı gelirin yüksek olduğu ülkelerdir. Kadın politikalarımızda toplumsal statüyü güçlendirmeyi, her türlü ayrımcılığı önlemeyi, kadına yönelik şiddet ve istismarı ortadan kaldırmayı, kadın istihdamını artırmayı, girişimciliği desteklemeyi misyonumuz hâline getirdik. Çok şükür ki kadınlarımız on sekiz yıl öncesine göre çok daha iyi noktadalar.

***

Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıl dönümü olan 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almayı kendine hedef koyan bir ülke olarak, kadınlarımızın iş gücüne katılım hedefimiz yüzde 41’tir.

Kadın şiddetine hepimiz karşı çıkıyoruz özellikle AK Parti Grubu olarak. O yüzden, haddini bildirenlere de karşı çıkmaya bütün kadın vekillerimizi davet ediyoruz. Teşekkür ederim.

#21Kasım2020
#TBMMGenelKurul
#TBMM​