Kadınlarımız; yârdır, sırdaştır, yoldaştır, anadır, en kıymetlilerimizdir